Fruttenboel on heat

This is a bilingual section, like there are not many on Fruttenboel. I chose for two languages here, since the Remeha brand is mainly popular in the dutch speaking countries, but the technology aspects will appeal to readers from all over the world. Even to readers from Nigeria, who probably cannot imagine why I have such a machine in my house at all... Lucky him.
This section covers a rather broad range of items. It starts with the obsolete Honeywell mercury based thermostat and it ends with an ultra modern Remeha Celcia 20 computerised control unit. Just sit back and read about it. If you are from the temperate zones and need a new furnace in reasonable time, consider the Remeha brand. And if it's not around in your country, see it as an opportunity to become the importer for your habitat.

Fruttenboel in vlam

Dit is een tweetalig stukje, zoals er niet veel zijn op Fruttenboel. Ik heb hier voor twee talen gekozen, omdat het Remeha merk vooral in het nederlands taalgebied bekend is, maar het technologisch aspect kan interessant zijn voor mensen ovder de hele wereld. Zelfs voor mensen in Nigeria, die zich waarschijnlijk niet eens kunnen voorstellen waarom ik zo'n apparaat in huis heb... Mazzelkont.
Dit is een vrij breed onderwerp. Het begint met de verouderde Honeywell kwikdruppel thermostaat en het eindigt bij de ultra moderne Remeha Celcia 20 computer gestuurde regeleenheid. Ga er maar voor zitten en lees het stukje helemaal uit. Als je uit de gematigde zone op aarde komt, en je hebt op middellange termijn een nieuwe ketel nodig, denk dan vooral aan de Remeha. En als er in jouw land nog geen distributeur is, overweeg dan om dat zelf te gaan doen.

The topics

Below are the topics covered in this section. The topics are mentioned in chronological order: newest edition is further down the page. I think that makes easier reading.

De onderwerpen

Hieronder staan de onderwerpen van deze sectie. De onderwerpen worden in chronologische volgorde vermeld: de nieuwste toevoeging staat onderaan. Dat leest makkelijker.

Honeywell T822

This is the thermostat we used between 1974 and 2007. It is based on a rolling mercury drop. A wonder of mechanical engineering. But just too obsolete....

Honeywell T822

Dit was de thermostaat die we tussen 1974 en 2007 gebruikten. Hij is gebaseerd op een rollende kwikdruppel. Een wonder van mechanische regelkunst. Maar gewoonweg te verouderd....

System and sensors

I have a quite odd heating system in my house. It consists of 10 series connected convectors. Neither one has a valve. Some are on T junctions. If you want to temper the heat in one section, you have to close the top of the convector enclosure.
Over the years I have collected some temperature sensors that are being used quite a lot. The most accurate is a 30 year old mercury laboratory thermometer (accurate to 0.25° C), followed by a digital thermometer that stays within 0.1° from the mercury model.

Systeem en sensoren

Wij hebben een enigszins vreemde CV bestaande uit 10 in serie geplaatste convectoren. Geen enkele heeft een kraan. Als je ergens geen verwarming wilt, doe je de klep van de omkasting dicht waardoor de warme lucht niet meer in de kamer kan komen.
Sinds 1975 heb ik een aantal temperatuur opnemers verzameld waarvan een aantal nog veel gebruikt wordt. De nauwkeurigste is de laboratorium kwikthermometer (tot op 0.25° C), op de voet gevolgd door een digitaal exemplaar dat maximaal 0.1° afwijkt van de kwikthermometer.

Amfra Hestia BT

After a lot of requests from the rest of the family I decided it was time to upgrade the thermostat. This week, the Praxis DIY stores had an offer: Amfra Hestia BT with 35% off.


Na een hoop verzoeken (nee, GEEN gezeur) van de rest van de familie ben ik overstag gegaan en heb een andere thermostaat gekocht. De aanbieding van de Praxis gaf de doorslag: een Amfra Hestia BT met 35% korting.

Hack the Hestia

There are some factors that I can change in order to fully optimize the thermostat by controlled hacking (aka product development): hysteresis, airflow, water temperature and some more.

Verbeter de Hestia

Er zijn enkele factoren die ik (makkelijk) kan veranderen bij het optimaliseren van de thermostaat door middel van beheerste veranderingen: hysterese, luchtstroom, ketelwater temperatuur en nog een paar.

Remeha Celcia 20

After having hacked and improved my Amfra Hestia BT thermostat, the furnace decided it was time for a series of hickups. It refused to start on the coldest morning in a row. The plumber advised not to invest money in a 14 year old furnace with a bad track record. Enter the Remeha Quinta 35C with Celcia 20 controller.
The Celcia 20 controls the indoor temperature with a requested water temperature instead of furnace power. Depending on ACTUAL and TARGET values, among others, a certain temperature of the feed-water is requested from the furnace. The power indication displayed by the Celcia 20 was sent to it, via Open Therm, from the Quinta furnace.

Remeha Celcia 20

Nadat ik de Amfra Hestia BT had aangepast, begon de CV ketel te mekkeren. Op de koudste dag van het jaar, wilde hij niet meer starten. De installateur adviseerde om geen bedragen meer te investeren in een ketel met een slechte reputatie van 14 jaar oud. Dus kwam er een Remeha Quinta 35C met Celcia 20 thermostaat.
De Celcia 20 stuurt op temperatuur in plaats van vermogen. Hij vraagt onder andere afhankelijk van de IST en SOLL-wert een bepaalde aanvoertemperatuur van de CV ketel. De vermogensweergave in de Celcia 20 is een waarde die vanuit de ketel via opentherm wordt doorgegeven aan de Celcia 20.

Enter Program I

Programming the Celcia 20 is not easy, until you read this section. The manuals (as of January 2007) are rather unclear. But if you follow the guide lines in this topic, it will be rather easy to enter the user definable program.

Definieer Programma I

Het invoeren van Programma I op de Celcia 20 is niet echt duidelijk uitgelegd in de boekjes (Januari 2007). Maar als je de regels en begrippen snapt die ik hier opgeef, wordt het ineens kinderspel. Ik heb hierover contact gehad met Remeha.

Conclusions

The conclusions so far: The Remeha Quinta 35C is an execellent furnace. Ultra quiet. No pump-drone. No burner-hisss, no fan-whine. In many cases, even no steam-plume from the exhaust. In those cases it's VERY frustrating to have such a silent furnace. You just have ZERO indication it is running! The good thing: you might as well mount this sucker in your bedroom. No noise! Just the condens water dripping....
If you're in need for a new furnace: do not search any further.

Conclusies

De conclusies tot dit moment: De Remeha Quinta 35C is een uitstekende ketel. Extreem stil. Geen pomp-dreun. Geen sissende brander, geen jankende ventilator. Soms zelfs geen stoompluim uit de schoorsteen. Dan is het ZEER lastig om zo'n stille ketel te hebben. Je merkt NERGENS aan of ie werkt! Het leuke daaraan: je kan hem net zo goed in de slaapkamer ophangen. Stilte! Alleen het druppelen van de condensleiding....
Als je op zoek bent naar een nieuwe ketel: zoek niet verder.

The Remeha Quinta 35C is COOL
The Celcia 20 is SUPER cool!

Page created 10 February 2007,

Page equipped with googleBuster technology